Начало Хороскопи Египетски хороскоп според датата на раждане. Невероятна прецизност! Пригответе се за изненади!

Египетски хороскоп според датата на раждане. Невероятна прецизност! Пригответе се за изненади!

664
horoskop po datata na razhdane. Interesen i tochen


Разкриваме интересни неща за вас ⁣с египетския хороскоп по‍ датата на раждане. Надяваме се да научите нещо ново и ‌забавно!

Нил ‌(1-7 януари, 19-28 юни, 1-7 септември, 18-26⁢ ноември)

Нил е източник на живот, плодородие и богатство в ⁣Египет.

Импулсивни и страстни са родените ⁤на тези‌ дати. Те не се справят добре с ​еднотипни задачи и еднакви хора всеки ден. Лесно променят професията си и се адаптират към различни ‌ситуации.⁣ Те са отговорни и​ внимателни‌ към близките си, никога не ги оставят в беда. Въпреки ‌това, трябва да бъдат внимателни, защото другите могат да‍ се възползват⁣ от тяхната доброта.

Свръхсила: активно и голямо биополе. ⁣Хората‍ около​ тях се чувстват ⁢добре⁤ и спокойни.

Характерни черти: ​бодрост,⁤ решителност, инат, импулсивност.

Амон Ра (8-21 януари,‌ 1-11 февруари)

Амон Ра ‌е‍ Богът на слънцето, творчеството и плодородието.

Хората, родени на тези дати, търсят лидерство във ⁢всяка област на живота и бизнеса и обикновено‌ успяват. Те избират професии, в които могат да‌ изразят⁣ своите таланти напълно. За да постигнат ‍успех, те ⁣са готови да преодоляват ⁣всякакви препятствия. Привличат хората, които​ искат да⁣ бъдат като тях.

Суперсила: предвиждане на ⁢бъдещето.

Характерни черти: смелост, забавление, мъдрост,‍ дипломация, харизма, способност да ​убеждават и успокояват хората.

Мут (22-31 януари, 22 ​септември)

Мут е ‌богинята,⁣ съпруга на бога ⁢на Слънцето и една​ от най-могъщите‌ богини в египетската митология.⁢ Тя символизира⁣ строгостта​ и справедливостта.

Хората, родени на⁣ тези дати, се⁣ отличават със здраве и физическа сила. Често избират екстремни професии.⁢ Те се движат напред без емоционалност и чувствителност. Те ‍са изискващи към себе⁢ си и към другите. Въпреки това, не винаги са самоуверени и имат променливо настроение.

Суперсила: ⁣предвиждат неприятности⁢ предварително.

Характерни черти: предпазливост, тайнственост.

Геб (12-29⁤ февруари, ‍20-31 август)

Геб е Бог на земята, растенията и минералите, символ на силни съюзи. Изобразен ‌е като ​човек с червена корона на главата.

Хората, ​родени на тези дати, са чувствителни. ‌Често се ⁣проявяват като добри психолози, педагози ⁣и общественици. Приятелите винаги се обръщат към тях за съвет и споделят проблеми. Те ‌избират партньор за целия ⁤си живот.

Суперсила: дават живот ‍на ⁢всяко растение. Земята споделя своята енергия и сила с ‍такива хора.

Характерни ‌черти: доброта, чувствителност, надеждност, готовност да‌ помогнат ⁢и ⁢да⁣ направят света по-добро ‌място.

Изида (11-31 ‌март, 18-29 октомври, 19-31 декември)

Изида е богиня, която защитава новородените и моряците. Тя ‍е съпруга на⁣ бог Озирис.

Хората,⁤ родени на тези дати, излъчват топлина и любов ‌към ⁣всичко живо. Често се ⁢проявяват като добри ​възпитатели. Живеят‍ с радост за живота и всичките му дарове. Те са спокойни, щедри и уверени. Жените стават прекрасни пазителки ​на семейното огнище. Въпреки това, ако партньорът не заслужава тяхната​ любов, те ще изберат да ‍живеят‍ сами.

Суперсила: носят успех⁢ на ‍всички.

Характерни черти: бодрост, откритост, оптимизъм.

Озирис ‍(1-10 март, 27 ноември-18‌ декември)

Озирис е бог, символ на плодородието. Той‌ е най-великият владетел, убит​ от брат ‍си ⁤и съживен от съпругата си Изида, ⁣след ⁢което става пазител на мъртвите.

Хората, родени на тези ⁣дати, са⁣ отлични‍ оратори, добри организатори и красноречиви политици. Трудно е да им се скрие нещо, те ​имат необикновен ум. Те ‌не‍ се страхуват да рискуват и ‌винаги намират решение на всяка ситуация.

Свръхсила: ⁢предвиждат действията на хората.

Характерни черти: любопитство,⁢ самочувствие.

Тот (1-19 април, 8-17 ноември)

Тот е бог, защитник на учените и изследователите, бог на знанието. Той е съветник на Озирис и пазител на ⁢сина му Хор.

Хората, родени ⁢на‍ тези дати, са надарени‌ с отлично логическо мислене, предприемчиви и любопитни. Винаги​ се стремят да разберат истината. Често се занимават с ⁢изследвания, педагогика и философия. ⁢Знаят как да скрият недостатъците си. В любовта⁤ се ⁢предават напълно и безусловно.

Суперсила: умеят да убеждават.‍ Често ‍овладяват техниката на хипнозата.

Характерни черти: чар, скромност, любопитство.

Анубис (8-27​ май, 29 юни-13 юли)

Анубис е бог, който подготвя хората да влязат в царството ⁢на ⁣мъртвите.⁢ Тези хора са саркастични и могат да намерят причина да се усмихнат в трудни ситуации. Имат висока работоспособност както през деня, така и през нощта. Предпочитат да спят сутрин и следобед. Обичат да работят самостоятелно, а не в екип. Избират партньор за целия си живот.

Суперсила: различават истината от лъжата.

Характерни ⁢черти:⁢ повишено чувство за⁤ справедливост, идеализъм, гъвкавост.

Сет (28 ‍май-18 ⁣юни,‍ 28⁢ септември-2 октомври)

Сет е бог на ‍тъмнината,‍ пустинята и‍ свободата, бурята и‌ войната.

Хората, родени на тези дати,‍ се​ отличават с‌ амбициите си и увереността в своята праведност.⁢ Често заемат‌ важни ⁢позиции и постигат високи постижения. Преодоляват непрекъснато ⁢препятствия. Обичат да ​се вглъбяват в себе си и в ​грешките от миналото си. В любовта се появяват ‌трудности поради прекомерната ⁢ревност.

Суперсила: разбират знаците на съдбата.

Характерни черти: импулсивност, ревност, егоизъм.

Баста (14-28 юли, 23-27 септември, 3-17 октомври)

Баста ⁢е богиня на плодородието‍ и любовта. Тези‌ хора имат фина интуиция,⁣ са проницателни ‌и очарователни. Жените стават⁣ прекрасни ​майки и съпруги. ‍Те са малко плахи⁤ и предпазливи. Показват топлина, разбиране и любов към близките и приятелите си. Търсят партньор, който‌ ще цени‌ тяхната чувственост и‍ нежност.

Суперсила:​ носят ⁣мир и спокойствие.

Характерни ⁣черти: чар,⁢ грация, щедрост,⁣ дипломация.

Хор (1-7 май, 20-30 април, 12-19 август)

Хор ​е бог на небесата ‍и звездите, защитник на фараоните, син на ‌Озирис и Изида.

Хората, родени на тези дати, са предимно творчески​ личности с богато и страхотно въображение. Благодарение на дарбата си да влияят на животните, те⁢ стават страхотни ​обучители ⁣и ⁤зоолози. Бързо постигат целите си и не се⁤ страхуват от предизвикателства и трудности. Обичат ⁣да ръководят всичко сами, ‌което понякога⁢ води до проблеми в отношенията ‌с ⁢хората.

Суперсила: ⁤разбират езика на⁤ животните.

Характерни черти: щедрост, оптимизъм, способност да се ‌наслаждават на живота, ⁤прагматизъм, ‌отговорност.

Сехмета (29 ⁢юли-11 ‍август, ​30 октомври-7 ноември)

Сехмета е богиня на войната.

Хората,​ родени на⁤ тези дати,⁢ са изискващи към себе си и околните. Те са идеални за професии, в ⁤които трябва да комуникират с много хора и⁣ да⁢ работят ‌в екип. Могат да вземат важни решения самостоятелно, без да чакат одобрение от други. Винаги имат късмет и успех⁣ в почти всичко, което правят.

Суперсила:​ способността да ⁤се появят на правилното място в точното време.

Характерни черти:⁢ страст, неподчинение, гордост, честност, предпазливост.

Този египетски хороскоп е точен ⁢и забавен.⁤ Съгласни ли сте? ⁣

За още познания за Вашият зодиакален знак, последвайте ни и харесайте страницата ни във Фейсбук!